Centar za čistiju proizvodnju Srbije

Ovaj centar je deo Tehnološko-metalurškog fakulteta (TMF) Univerziteta u Beogradu. Osnovani smo sa ciljem da, svojim znanjem i iskustvom, potpomognemo „zelenu“ tranziciju domaće industrije.

USLUGE

Obuka za konsultante i kompanije

Centar nudi obuku za nacionalne eksperte za sirovinski efikasnu i čistiju proizvodnju (RECP).

hemijski lizing

Hemijski lizing je poslovni model po kome dobavljači hemikalija prodaju funkcije
hemikalije, a ne količinu.

Uvođenje sirovinske efikasnosti I čistije proizvodnje

Centar za čistiju proizvodnju nudi pomoć pri za uvođenje koncepta RECP u preduzeća.

VESTI

Naslovna
18.03.2023

Uvodni sastanak projekta “Globalni program za zelenu hemiju i inovacije”.

Centar za čistiju proizvodnju Srbije Ovaj centar je deo Tehnološko-metalurškog fakulteta (TMF) Univerziteta u Beogradu. Osnovani smo sa ciljem da,…

Detaljnije
Naslovna
08.11.2023

Zelena hemija za cirkularnu ekonomiju i održivu budućnost

Centar za čistiju proizvodnju Srbije Ovaj centar je deo Tehnološko-metalurškog fakulteta (TMF) Univerziteta u Beogradu. Osnovani smo sa ciljem da,…

Detaljnije

Projekti

Podelite