EVALUACIJA OPCIJA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRERADU ŽIVINE

Lokacije:  Bosna i Hercegovina
Trajanje:2017. (4 meseca)
Klijent: International Finance Cooperation (IFC)

Opis projekta:

Procena mogućnosti upravljanja otpadom za preduzeće za proizvodnju i preradu živine.

REF Dijagnostika na 1 lokaciji IFC klijenta u Bosni i Hercegovini (farma peradi), sa fokusom na energiju, vodu i otpad; konačno tehničko rešenje za ekološki bezbedan sistem upravljanja otpadom koje može biti ekonomski izvodljivo i ekološki prihvatljivo i pravno priznato.

Podelite