Yale – Zelena hemija

“Global Greenchem Innovation and Network Programme (GGINP – Globalni program za zelenu hemiju i inovacije)” ima za cilj da ojača zdravo upravljanje industrijskim hemikalijama i njihovim otpadom kroz bolju kontrolu, smanjenje i/ili eliminaciju otpada, a posebno da osnaži rešenja zelene hemije za trajne organske zagađivače (POP hemikalije) i zamenu žive kroz izgradnju kapaciteta, inovacije i stvaranje globalne mreže zelene hemije koja podstiče vidljivost, podršku i implementaciju.

Centar za čistiju proizvodnju Srbije (CČPS) je nacionalni partner u implementaciji “Global Greenchem Innovation and Network Programme (GGINP)” koji finansira organizacija Ujedinjenih nacija GEF (Global Envorinment Facility) preko organizacije UNIDO i izvršava univerzitet Yale sa 6 zemalja (Peru, Srbija, Ukrajina, Uganda, Jordan i Indonezija). Ovaj program je podržan od Vlade Srbije, preko Ministarstva za zaštitu sredine.

Proizvodnja inherentno opasnih materijala odvija se širom sveta. Svaki privredni razvoj dovodi do izloženosti hemikalijama rizičnim po zdravlje. Kontinuirana upotreba POP hemikalija i žive su rastuća globalna pretnja, zajedno sa mikroplastikom, kao i prepreke za korišćenje alternativa zelene hemije u velikim razmerama jesu stalni izvor štete po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Zelena hemija se fokusira na razvoj i primenu hemikalija sa inherentno benignim i korisnim svojstvima u svim fazama njihovog životnog ciklusa. Svrha nije samo smanjenje zagađenja kroz eliminaciju opasnosti povezanih sa hemikalijama, reagensima, rastvaračima i proizvodima, već i održivost u procesu dizajna proizvoda. Zelena hemija dotiče gotovo svaki poslovni sektor – hranu, energiju, plastiku, kozmetiku, sredstva za čišćenje, farmaceutske proizvode, itd. Zbog svoje prirode, zelena hemija je suštinski gradivni element i vodeći princip za razvoj cirkularne ekonomije.

Trenutno, finansijske, regulatorne, organizacione i kulturne barijere sprečavaju brzo usvajanje principa i prakse zelene hemije. Postoji inherentan ekonomski rizik od prelaska na novi proces, početna ulaganja, troškovi redizajniranja postojeće infrastrukture i barijere za prelazak na nove rastvarače i opremu. Nema dovoljno informacija o dostupnosti alternativnih rešenja, slaba je veza između inovatora zelene hemije i industrije, nedostaje svest o principima zelene hemije, kao i percepcija da su troškovi uvođenja zelenih rešenja nepremostivi.

Preduzetnici iz oblasti zelene hemije suočavaju se sa brojnim izazovima, uključujući profitabilnost i finansijsku sigurnost u prvim godinama poslovanja, poteškoće u obezbeđenju instrumentacije i laboratorijskog prostora, kao i sa preprekama u regulaciji hemikalija i hemijskih procesa.

Više informacija može se naći na: http://www.globalgreenchem.com

Zelena hemija – Vesti

Podelite