Uvođenje sirovinske efikasnosti i čistije proizvodnje (RECP) u preduzaća

Centar za čistiju proizvodnju nudi pomoć pri uvođenju koncepta RECP u preduzeća. Ova metodologija predviđa aktivnosti koje omogućavaju značajne uštede uz mala ulaganja.


Sirovinska efikasnost i čistija proizvodnja podrazumeva primenu principa sprečavanja (prevencije) zagađenja na samom izvoru njegovog nastanka zamenom klasičnih rešenja koja tretiraju otpad na kraju proizvodnog procesa.


Rezultati uvođenja čistije proizvodnje su uštede, smanjeni uticaj na životnu sredinu i bolja usklađenost sa zakonodavstvom.
Uvođenje sistema RECP je svesna i dobrovoljna odluka preduzeća da zameni klasične zahteve, pri postizanju konkurentnosti i produktivnosti, principom sprečavanja i smanjenja otpadnih tokova koji se generišu.

Njeni efekti su:

  • racionalnija upotreba sirovina, vode i energije,
  • smanjenje troškova proizvodnje,
  • smanjenje količine otpada i emisije,
  • povećanje stepena produktivnosti i boljeg kvaliteta proizvoda,
  • stvaranje preduzeća koje će biti »prijatelj« životnoj sredini.

Principi čistije proizvodnje se zasnivaju na tri modula:

MODUL 1: Radionice

U radionicama učestvuju članovi formiranog tima iz preduzeća i one traju 1 do 2 radna dana, a održavaju se svakog meseca.

MODUL 2: Savetovanje pri rešavanju izabranog problema

U periodu između radionica eksperti rade sa timom preduzeća na prikupljanju podataka, definisanju problema, opcija za poboljšanja i njihovoj evaluaciji i primeni.

MODUL 3: Uspostavljanje elemenata delotvornog sistema upravljanja životnom sredinom

Konsultanti pomažu prilikom uspostavljanja sistema RECP, savetuju kako se bolje koriste postojeći sistemi upravljanja za zaštitu životne sredine, kao i sistemi menadžmenta (ISO 9001 i 14001).Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite nam mail ili nas pozovite na 063 327 121

Podelite