IMPLEMENTACIJA ČISTIJE PROIZVODNJE U GRADU ČAČKU

Lokacije:  Srbija
Trajanje:09. 2010 – 09. 2011. (12 meseci)
Klijent: Grad Čačak

Opis projekta:

Saradnja sa lokalnim vlastima na implementaciji metodologije čistije proizvodnje u 7 kompanija iz različitih sektora (3 MSP, jedna privatna IPPC kompanija, jedno državno preduzeće i 2 javna komunalna preduzeća). Poseta odabranim kompanijama i prikupljanje informacija, pregled postojećih podataka i priprema mogućnosti čistije proizvodnje. Obuka predstavnika kompanija, predstavnika lokalne samouprave i lokalnih konsultanata.

Projektni zadatak:

– Radionice za predstavnike kompanija i lokalne konsultante

– Prikupljanje podataka o potrošnji materijala i vode, energiji, količini generisanog otpada

– Analiza tokova materijala

– Analiza toka energije

– RE revizije i posete na licu mesta

– Definisanje CP opcija (tehnička, ekonomska i ekološka evaluacija)

 – Izvještavanje i akciono planiranje.

Podelite