IMPLEMENTACIJA ČISTIJE PROIZVODNJE

Lokacije:  Srbija
Trajanje:24 meseca (01. 2008. – 12. 2009.)
Klijent: Carnex, Knjaz Miloš, IMLEK Group, Babmi-Banat a.d,  Štark a.d, Sojaprotein a.d, Zvezda-Helios, Tarket d.o.o, Maxima LTD, DES, Agrosava, Galeb Metaloplastika, Želvoz, Metalac posuđe d.o.o, Hipol a.d,  Galenika a.d, Fabrika hartije Beograd, Kartonval d.o.o, Goša FOM a.d, Rumaplast a.d.

Projektni zadatak:          

  • Radionice za predstavnike kompanija
  • Prikupljanje podataka o potrošnji materijala, vode i energije, količini generisanog otpada
  • Analiza tokova materijala
  • Analiza toka energije
  • RECP procene postrojenja
  • Definisanje CP opcija (tehnička, ekonomska i ekološka evaluacija)

Opis projekta:          

Implementacija čistije proizvodnje u 20 srpskih preduzeća – u proceni postrojenja; analiza postojeće prakse i poređenje sa relevantnim BAT; definisanje CP opcija (tehnička, ekonomska i ekološka evaluacija); izveštavanje i akciono planiranje za sprovođenje identifikovanih opcija CP; obuka o CP za nacionalne konsultante i predstavnike kompanija o čistijoj proizvodnji, kontroli, benchmarkingu, analizi protoka materijala, analizi energije i ekološkom zakonodavstvu.

Podelite