IFC PROJEKAT: PROJEKAT EFIKASNOSTI VODE FRIKOM

Lokacije:  Srbija
Trajanje:2010 – 03. 2011. (8 meseci)
Klijent: Frikom

Opis projekta:

Svrha Projekta je da izvrši detaljnu reviziju i analizira trenutnu praksu, dizajn i zahteve procesa za kvalitet vode; da izvrši merenja protoka i eventualnu jednostavnu analizu izabranog sastava toka; da se identifikuju opcije za uštedu vode i ponovnu upotrebu; da analizira tehničke, ekološke i finansijske aspekte identifikovanih opcija.

Projektni zadatak:

Project development, technical consultancy, legal compliance consultancy, measurement and evaluation of water flows.

Podelite