DALJA IMPLEMENTACIJA IPPC/IE DIREKTIVE U INTENZIVNOM UZGOJU ŽIVINE I SVINJA

Lokacije:  Srbija
Trajanje:24 meseca (04. 2015. – 04. 2017.)
Klijent: Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, SIDA, koju predstavlja Ambasada Švedske u Beogradu

Link: https://iedserbia.org/

Opis projekta:

Podrška nadležnim organima i operaterima u Srbiji u usvajanju održivog pristupa za implementaciju IPPC/IE direktive u sektoru intenzivnog uzgoja, s obzirom na povezanost sa drugim direktivama i specifičnosti uključenih postrojenja. Zajedničke radionice za nadležne organe i operatere, posete odabranim objektima, obuka za predstavnike lokalne samouprave i ekološke inspekcije i aktivno učešće u pripremi integrisanih dozvola. Projekat podržava 11 odabranih operatera u pripremi zahteva za integrisane dozvole i druge relevantne dokumentacije, i 11 LSU u pripremi nacrta dozvola.

Podelite