IMPLEMENTACIJA ČISTIJE PROIZVODNJE U IPPC PROIZVODNIM OBJEKTIMA U OKVIRU ELEKTROPRIVREDE SRBIJE

Lokacije:  Srbija
Trajanje:18 meseci (10. 2011. – 04. 2013.)
Klijent: Elektroprivreda Srbije

Projektni zadatak:

Procene u fabrici; analiza postojeće prakse i poređenje sa relevantnim BAT; definisanje CP opcija i priprema relevantnih akcionih planova; obuke za predstavnike kompanije o čistijoj proizvodnji, kontrolisanju, benchmarkingu, analizi protoka materijala i energije, efikasnosti vode i ekološkom zakonodavstvu

Opis projekta:

Implementacija čistije proizvodnje u 10 IPPC proizvodnih objekata u okviru Elektroprivrede Srbije – 6 termoelektrana, 3 termoelektrane i jedna toplana. Identifikacija mogućih promena u tokovima (sirovine, voda, energija, otpad) i proizvodnim procesima i svim drugim faktorima koji mogu doprineti smanjenju zagađenja životne sredine, uz povećanje produktivnosti i operativne efikasnosti postrojenja. Usklađivanje rada postojećih postrojenja sa zahtevima IPPC direktive i srpskog zakonodavstva i priprema relevantnih akcionih planova.

Podelite