IFC PROJEKAT REVIZIJA RESURSNE EFIKASNOSTI U FABRICI ZA PRERADU MESA – PIK HRVATSKA

Lokacije:  Hrvatska
Trajanje:06. 2011 – 05. 2012. (9 meseci)
Klijent: PIK Vrbovec – mesna industrija

Opis projekta:

Hrvatski centar za čistiju proizvodnju u konzorcijumu sa Stenumom i CPC Srbija izveo je projekat efikasnosti resursa za IFC i kompaniju PIK sa tri glavna zadatka:

• Izvođenje detaljne revizije efikasnosti resursa (sa fokusom na energiju i vodu) za sve operacije;

• Podržati klijenta u razvoju sistema za praćenje i upravljanje resursnom efikasnošću;

• Priprema nacrta RE akcionog plana.

Kao rezultat projekta, PIK će značajno poboljšati energetsku i vodenu efikasnost, smanjiti potrošnju energije i vode po jedinici proizvodnje, kao i kapitalne i operativne troškove postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Projektni zadatak:

– Sprovesti detaljnu reviziju RE sa fokusom na materijalnu i energetsku efikasnost sa posebnim fokusom na potrošnju vode i proizvodnju otpadnih voda

– Izvođenje merenja na licu mesta u slučaju odsustva nekih podataka

– Analiza dosadašnje prakse korišćenja vode

– Zahtevi procesa analize za kvalitet vode

– Poređenje podataka kompanije sa postojećim sektorskim benchmarking podacima

– Identifikovanje potencijalnih ušteda materijala, energetske efikasnosti i mogućnosti uštede vode i ponovne upotrebe;

– Analiziranje tehničkih i finansijskih aspekata identifikovanih opcija; – Obezbediti podršku u izboru dobavljača ako to zahteva klijent i diskusiju o tehničkim specifikacijama opcija

Podelite