Panel diskusija o zelenoj hemiji na 60. savetovanju Srpskog hemijskog društva

Na 60. savetovanju Srpskog hemijskog društva, održanom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, organizovana je panel diskusija pod nazivom „Zelena hemija – aktivnosti i izazovi“. Diskusija je privukla veliki broj učesnika i učesnica, što svedoči o velikom interesovanju naučne zajednice za ovu temu.

Panelisti na diskusiji su bili stručnjaci iz oblasti hemije i održivog razvoja:

Prof. dr Slavica Ražić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Igor Opsenica, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

dr Marijana Ponjavić, viša naučna saradnica, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

dr Jelena Milić, viša naučna saradnica, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

Igor Petrović, menadžer sakupljanja, kompanija E-Reciklaža 2010

Panelisti su diskutovali o trenutnoj i budućoj poziciji zelene hemije u naučnoistraživačkom radu, kao i o uključivanju principa zelene hemije u industrijske procese. Istaknuta je važnost zelene hemije i održivosti u budućim istraživanjima i njihova dalja integracija u akademske programe i industriju.

Učesnici su podelili svoja iskustva u istraživanju u oblasti inovativnih materijala i tehnologija, naglašavajući rastuću potrebu za održivim rešenjima. Takođe su identifikovane glavne prepreke uvođenju zelenijih tehnologija, uključujući finansijske, tehnološke i regulatorne izazove, koje otežavaju širu primenu ovih tehnologija.

Diskusija je pružila dragocene uvide i otvorila vrata za buduću saradnju u ovoj oblasti.

Panel diskusija je deo aktivnosti GEF projekta „Globalni program za zelenu hemiju i inovacije“, koji sprovodi Centar za čistiju proizvodnju TMF u saradnji sa Yale Univerzitetom.

Podelite