Dodeljena nagrada za najbolju postersku prezentaciju u oblasti zelene hemije

Na 60. Savetovanju Srpskog hemijskog društva, dodeljena je nagrada za najbolju postersku prezentaciju u oblasti zelene hemije. Tročlani žiri ocenjivao je predstavljene postere na osnovu nekoliko kriterijuma, uključujući originalnost istraživanja u kontekstu zelene hemije, metodologiju, interpretaciju rezultata, kao i dizajn i jasnoću prikaza istraživanja.

U oštroj konkurenciji, nagradu je osvojila Anđela Stanisavljević za rad „Jednostavna sinteza različito supstituisanih 2-piridona u čvrstoj fazi“. Nagrada se sastoji od novčanog dela u iznosu od 30 000 dinara i sertifikata. Čestitamo dobitnici i želimo joj da nastavi uspešno da se bavi zelenom hemijom.

Nagradu za najbolju postersku prezentaciju u oblasti zelene hemije dodeljuje Centar za čistiju proizvodnju TMF u okviru Globalnog programa za zelenu hemiju i inovacije.

Podelite