Članovi tima Zelena hemija Srbija posetili kompaniju E-reciklaža u Nišu

Šestog juna 2024., članovi tima Zelena hemija Srbija posetili su kompaniju E-reciklaža u Nišu. Oni su se tokom posete detaljno upoznali sa procesom reciklaže koji se sprovodi u postrojenju E-reciklaže i imali priliku da obiđu različite faze reciklaže.

Šestog juna 2024., članovi tima Zelena hemija Srbija posetili su kompaniju E-reciklaža u Nišu. Oni su se tokom posete detaljno upoznali sa procesom reciklaže koji se sprovodi u postrojenju E-reciklaže i imali priliku da obiđu različite faze reciklaže.

Predstavnici tima Zelena hemija Srbija detaljno su upoznali predstavnike E-reciklaže sa Globalnim programom za zelenu hemiju i inovacije i budućim aktivnostima. Ovaj program, između ostalog ima za cilj da ojača zdravo upravljanje industrijskim hemikalijama i njihovim otpadom kroz bolju kontrolu, smanjenje i/ili eliminaciju otpada.

Obostrano je iskazana spremnost za konkretne oblike saradnje koja će doprineti održivom razvoju i unapređenju praksi reciklaže u Srbiji.

Ova poseta predstavlja važan korak ka jačanju saradnje između akademskog sektora i industrije reciklaže, s ciljem stvaranja održivije i ekološki prihvatljivije budućnosti.

Podelite