Архиве Projects

Projects for CPC

DALJA IMPLEMENTACIJA UREDBE EU O ISPARLJIVIM ORGANSKIM JEDINJENJIMA

Lokacije:   Srbija Trajanje: 2018 – 2020 Klijent:  Norveška Link: Opis projekta: Glavne karakteristike projekta: Podrška Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije i Agenciji za zaštitu životne sredine Srbije u primeni poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama (IED) u vezi…

PROJEKAT NISKOUGLJENIČNE PROIZVODNJE U SEKTORU AGROBIZNISA

Lokacije:   Srbija Trajanje: 30 meseci (05. 2013. – 12. 2015.) Klijent:  UNIDO Projektni zadatak: Procene niskougljenične proizvodnje u odabranim kompanijama za preradu hrane; razvoj tehnologije, prilagođavanje i inovacije; prikupljanje podataka i detaljni dizajn, detaljna ekonomska analiza, šeme finansiranja i finansijska…

IMPLEMENTACIJA ČISTIJE PROIZVODNJE

Lokacije:   Srbija Trajanje: 24 meseca (01. 2008. – 12. 2009.) Klijent:  Carnex, Knjaz Miloš, IMLEK Group, Babmi-Banat a.d,  Štark a.d, Sojaprotein a.d, Zvezda-Helios, Tarket d.o.o, Maxima LTD, DES, Agrosava, Galeb Metaloplastika, Želvoz, Metalac posuđe d.o.o, Hipol a.d,  Galenika a.d, Fabrika…

KONKURENTNOST KROZ ČISTIJU PROIZVODNJU U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

Lokacije:   Srbija Trajanje: 04. 2015 – 04. 2016. (12 meseci) Klijent:  Ambasada Norveške Opis projekta: Poboljšati konkurentnost dobavljača za automobilsku industriju razvojem programa za povećanje resursne efikasnosti proizvodnje, minimiziranje otpada i emisija i maksimiziranje proizvodnje proizvoda, zasnovanih na međunarodno priznatim…